Cách chỉnh chế hoà khí nâng cao cho thợ

Tài liệu lấy từ nhiều nguồn ae tự dịch qua bằng google dịch nhé  :))  

----------->> tài liệu canh chỉnh bình xăng con 

c
lip giải thích sơ sơ giành cho người mới  


phần 2