Phần mềm REDLEO mới nhất V racing 2023 ( ver 10.26 )

 

Bước 1 : cài '' Ecu pro  '' 
Bước 2  : cài   '' ftdi '' trong mục driver 
Bước 3  :  cài  '' Dotnet ''
 
link tải 
 
-------------------->tải tại đây bấm vào nhé  <----------------------------------