Shim cam 7.48

500,000₫

Mô tả

bước số 0.025 mm   ví  dụ 1.5 - 1.525 - 1.550 

kiểu A thông dụng cho winner 

2,2 x 3 cái mỗi size 

2,225 - 2,250 - 2,275 - 2,3 - 2,325  x 5 cái mỗi size 

2,350 - 2,375 x 3 cái mỗi size 

2,4 - 2,425 x 2 cái mỗi size 

2,450 - 2,475 - 2,5 - 2,525 -2,550 - 2,575 - 2,6 - 2,625 - 2,650  x 1 cái mỗi size  


kiểu B thông dụng cho raider 150  xc - Fi 

1,2 - 1,225 - 1,250 - 1,275 - 1,3 - 1,325 - 1,350 - 1,375 - 1,4 - 1,425  x2 cái mỗi size 

1,45 - 1,475  x 3 cái mỗi size 

1,5 - 1,525 - 1,550 - 1,575 - 1,6 - 1,625 - 1,650 - 1,675 - 1,7 - 1,725 - 1,750  x2 cái mỗi size  

Sản phẩm khác