Pô redleo winner Ver 1 giả zin 2024

1,000,000₫

Mô tả

pô huyền thoại cho xe bài nhẹ và không sợ công an  
+ cấu hình phù hợp xe zin nguyên bản , xe độ full trái  std -> 60.3 
+ êm như 1 cây pô zin 
+ thoảng như 1 cây pô tăng hạng nhẹ 
tiếng pô 
 

Sản phẩm khác