Ống thông hơi giữ nhớt , bẫy nhớt

100,000₫

Mô tả

có 2 công dụng chính 
thoát hơi máy và giữ nhớt trong động cơ ko bị thất thoát , phù hợp đi lọc gió trụ

Sản phẩm khác