Ốc gắn cảm biến oxy bosch

130,000₫

Mô tả

ốc dùng để gắn cảm biến oxy bosch  

đối vs những ecu , thiết bị đo oxy , có tích hợp cảm biến băng thông rông  sensor bosch  


Sản phẩm khác