Nước Làm Mát Xanh - Mannol Coolant G13 4213 1L

150,000₫

Mô tả

Mannol Coolant G13 là Một giải pháp sẵn sàng sử dụng carboxylated (hữu cơ - OAT Organic Acid Technology), được thiết kế để sử dụng quanh năm trong bất kỳ hệ thống làm mát hiện đại nào được khuyến nghị sử dụng chất chống đông gốc ethylene-glycol. Nó đảm bảo sự bảo vệ đáng tin cậy của bất kỳ hệ thống làm mát nào.

Sản phẩm khác