Nhận thay chén cổ winner

Hết hàng

Mô tả

xe sau 1 thời gian sử dụng thường là trên 30 .000 km sẽ bắt đầu có hiện tưởng lún chén cổ 
+ kêu cụp cụp phía trước 
+ tay lái sượn , cứng , khó đánh lái tự do 
thì lúc này nên kiểm tra nếu hư chén cổ thì thay 
chén cổ bên mình xài hàng  là skf 
+ giá chén cổ tầm 300-400k ( giá thi trường )
+ giá công là 300-400 ( bh 6 tháng hư đổi cái skf khác bao ae xài  , canh chỉnh độ cứng tay lái theo ý khách hàng )
 
chén skf 
 

Sản phẩm khác