mobin sườn Faito 7400

480,000₫650,000₫

Mô tả

giành cho xe xăng cơ  

lữa ra mạnh và ổn định  

cho dòng điện cao  giúp xe chạy nhẹ hơn tiết kiệm xăng hơn

Sản phẩm khác