Má phanh winner , bố thắng đĩa winner loại tốt

80,000₫

Mô tả

hàng loại tốt dùng cho winner 150 
+ hiệu suất phanh tốt 
+ không bào quá nhanh hư đĩa 
 

Sản phẩm khác