Lọc gió MC nắp chao

230,000₫

Mô tả

giành cho bình nắp chao hoặc các bình có kích thước tương tự 

sx tại taiwan  lọc bụi rất sạch  cấu tạo lớp lọc rất tốt và sử dụng bền lâu 

lấy gió tốt  

5000km thổi bụi  10.000 km vệ sinh 

Sản phẩm khác