Khoá xăng , ngắt xăng

60,000₫

Mô tả

dùng để mở hoặc khoá xăng giành cho mọi dòng xe xài chế hoà khí ( không dùng cho xe phun xăng điện tử ) 

Sản phẩm khác