Co xăng độ gắn bình lớn kiểu 2

220,000₫

Mô tả

phù hợp cho việc chế độ bình xăng con có không gian lớn rộng rãi 

co xăng có thể xoay 360 độ   

thông số  

đường kính lỗ cao su 34mm + / -  co dãn 5mm 

lỗ hút 25mm   

lỗ bắt ốc giành cho wave , dream , sirius    


Sản phẩm khác