Co xăng độ gắn bình lớn

200,000₫

Mô tả

co rất ngắn và nhỏ gọn  phù hợp cho  việc chế độ bình xăng con trong không gian hẹp  

thông số 

đường kính lỗ hút  25mm 

khoảng cách tâm 2 lỗ bắt ốc vít  45mm 

có thể xoay 14mm 

đường kính lỗ cao su 34mm có thể co dãn + / - 5mm 

Sản phẩm khác