co xăng raider độ

160,000₫

Mô tả

co nhôm thô chưa vớt : 150 

công vớt  : 50

cao su co xăng 60-150k 

giành cho raider 150 xăng cơ  . co rời nên việc thay thế dễ dàng cao su , ko sợ tét cao su như co zin 

hình mẫu bên dưới gắn cho raider 


Sản phẩm khác