Bình xăng oko 30/32/34

Hết hàng

Mô tả

bình xăng ga dẹp oko  size  30-32-34   (vui lòng chọn và điền vào mục ghi chú khi order hàng )

giành cho 2t - 4 t  . setup sẵn  kim 4t  không tằn ga giữa 

canh chỉnh dễ dàng  

hàng chính hãng oko taiwan sản xuất

hàng tốt trong tầm giá rẻ dễ canh dễ chỉnh  đồ bền cao 

28mm phù hợp cho 135cc- 160cc 

30-32- 34 trên 160 cc 

Sản phẩm khác