Phần mềm và map ECu redleo lập trình

phầm mềm can thiệp kết nối với máy tính   

Đã sữa lỗi thiếu file , bản update mới nhất  . bị lỗi lh nhanh 0935177407 để mình fix link phục vụ các bạn

link tải dưới đây
---> ECU redleo pro  <---

hướng dẫn  

giải nén file

chạy file ECU REDLEO  và tiến hành cài đặt phần mềm  

cài thêm driver  vào thư mục '' ftdi_ft232_drive ''  chạy file ''ftdi_ft232_drive ''

chọn đúng đời ecu và phần mềm để có thể kết nối với nhau   


........................................................

map Ecu <--- bấm vào đây 
hướng dẫn toàn bộ bằng tiếng anh ( vui lòng google dịch ) 
chương 1 
chương 2 

cách cài đặt cơ bản