hướng dẫn bài 2 cam nạp in in cho raider chi tiết

xài 2 cây cam nạp raider   in -in 

lưu ý đồng tiền  cũng phải canh lại khi thay cam nap vô cây xả 

đây là hình chi tiết